Služby

Rozhodnutí poskytovatele zdravotních služeb:

K poskytnutí žadné ze zdravotních služeb nebude vyžadován informovaný písemný souhlas, s vyjímkou případů, které stanoví zákon.